Mapa | Linki | Kontakt Nowy!!! Katalog projektów gotowych
Katalog projektów gotowych
Polecane projekty

Promocje cenowe

Małe domy

Średnie domy

Duże domy

Domy parterowe

Domy z poddaszem

Domy piętrowe

Bez garażu

Z garażem 1-stanowisk.

Z garażem 2-stanowisk.

Na wąską działkę

Nowoczesne

Domy letniskowe

Garaże

Budynki gospodarcze

Wyszukiwanie zaawansowane


Gotowe projekty domów - Zapraszamy


Katalog Budowlany


O serwisie www.projekty.domow.pl
Serwis www.projekty.domow.pl został stworzony w 2000r jako narzędzie mające pomóc Inwestorowi w wyborze gotowego projektu domu. Serwis od samego początku skupia pracownie projektowe i architektoniczne posiadające w swojej ofercie gotowe projekty domów jednorodzinnych. Przejrzysta lista pracowni pozwala dotrzeć Inwestorowi również do mniejszych, autorskich pracowni oferujących projekty powtarzalne. Mamy nadzieję, że serwis przyspieszy i ułatwi wybór projektu domu.

Inwestorom, którzy nie znaleźli dotąd wymarzonego gotowego projektu domu proponujemy rozwiązania "na miarę". Specjalnie dla nich przygotowany został dział prezentujący pracownie zajmujące się tworzeniem projektów indywidualnych. więcej...

Wybrane przez nas zagraniczne katalogi projektów przybliżą inne style architektoniczne, pozwolą zapoznać się z odmiennymi rozwiązaniami przestrzennymi stosowanymi w budownictwie jednorodzinnym, a może podsuną jakąś ciekawą koncepcję. więcej...

Jeśli masz już projekt może zainteresują Cię dział poświęcony pracowniom zajmujące się projektowaniem wnętrz i ogrodów. Prezentujemy firmy z całej Polski, na pewno któraś spełni Twoje marzenia.
Projektanci wnętrz...
Projektanci ogrodów...
Słownik pojęć architektonicznych i budowlanych.
Powrót do listy artykułów... 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z
Balkon element architektoniczny, składający się zwykle z niezbyt szerokiej płyty (szerokości ok. od 90 do 150 cm), wspartej na wystających ze ściany wspornikach (kamiennych, belkach stalowych lub żelbetowych) i ograniczony często ozdobną balustradą. Zwykle połączony z wnętrzem mieszkania drzwiami balkonowymi. Balkony umieszcza się zwykle na znacznej wysokości nad ziemią. Są miniaturą tarasu. Odmianę balkonu we wnęce nazywamy loggią.
Balkon pełni funkcję zarówno użytkową jak i zdobniczą. Element ten zachowano nawet w budownictwie wielkopłytowym, chociaż w formie znacznie zredukowanej, a hodowane na balkonach kwiaty są często jedyną ozdobą wieżowców. Balkon zredukowany do zera tj. do barierki położonej tuż za drzwiami balkonowymi - występuje jako "porte-fenetre".

Balustrada - ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną. Balustrada może być również ażurową przegrodą pomiędzy pomieszczeniami (np. w kościołach oddziela prezbiterium od nawy).
Rodzaje balustrad:
Balustrada pełna - murowana lub z betonu, zakończona parapetem lub poręczą. Wysokość takiej balustrady liczy się łącznie z poręczą.
Balustrada z pionowych elementów (tralek) wykonana jest z drewna, kamienia, betonu, metalu, połączonych u góry poręczą i trwale połączonych z konstrukcją na dole. W tym przypadku wszystkie elementy stanowią konstrukcję balustrady.

Obecnie najczęściej stosowana jest balustrada, składająca się ze słupków (które stanowią konstrukcję balustrady), elementów wypełniających pomiędzy słupkami oraz poręczy. Elementy wypełniające mogą być pełne (np.szkło) lub ażurowe (np. siatka).
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego balustrada musi posiadać odpowiednią wysokość (np. przy balkonach, schodach - 110 cm) i sztywność. Przepisy regulują również wielkość prześwitów w balustadzie ażurowej.

Bednarka - taśma wykonana ze stali, o przekroju spłaszczonego prostokąta. Grubość 1-5 mm, szerokość 20 do 85 mm, zwijana w kręgi. W budownictwie stosowana w instalacjach odgromowych (jako uziemienie) dawniej również jako zbrojenie stropu Kleina. Zabezpieczenie antykorozyjne: stal ocynkowana.
Uziemienie konstrukcji budowlanej (np. żelbetowej) = uziemienie zbrojenia + połączenie z instalacją odgromową zewnętrzną.

Belka - w budownictwie poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych i przenoszący je na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Belka pracuje na zginanie i ścinanie (w belkach, zwłaszcza w elementach ukośnych występują także naprężenia rozciągające lub ściskające). Może być wykonana z drewna, stali, betonu, żelbetu, czasem z kamienia. Belką nazywamy także element prętowy zakrzywiony w planie. Nie jest belką element przenoszący obciążenia tylko wzdłuż jej osi.
Elementy pracujące w układzie statycznym belki mają w budownictwie różne nazwy, w zależności od ich położenia i funkcji w budynku. W ściślejszym znaczeniu belka oznacza element w stropach belkowych. Belkę przenoszącą obciążenia z innych belek nazywamy podciągiem.
Belka oznacza również, w potocznym znaczeniu, każdy podłużny drewniany element konstrukcyjny o znacznym przekroju, zgodnie z Polskimi Normami taki element musi mieć przekrój od 120 x 200 mm do 220 x 280 mm.

Belka spocznikowa - poziomy element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia ze spocznika oraz stanowiący oparcie dla biegu schodów.

Belka stropowa - podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu, lub stropodachu.

Beton - jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa). Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt). Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd. Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej), mineralnej i zanieczyszczonej (np. ściekowej, rzecznej). Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową. Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).

Boazeria - element dekoracyjny, drewniana okładzina ścian lub sufitów. Znana w starożytności, stosowana w gotyku, renesansie, klasycyzmie i współcześnie. W dzisiejszych czasach terminem tym obejmuje się także montowane na ścianach listwy z innych materiałów: np. PCW - boazeria PCW, korek - boazeria korkowa.

Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Bungalow (hind. bangla) - jednokondygnacyjny, podmiejski dom mieszkalny, z werandami. Wykonany najczęściej z drewna, lekki. Budynek typowy dla kolonistów w Indiach i Indonezji.
Źródło: Wikipedia
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Copyright©2000-2019 Projekty domów