Mapa | Linki | Kontakt Nowy!!! Katalog projektów gotowych
Katalog projektów gotowych
Polecane projekty

Promocje cenowe

Małe domy

Średnie domy

Duże domy

Domy parterowe

Domy z poddaszem

Domy piętrowe

Bez garażu

Z garażem 1-stanowisk.

Z garażem 2-stanowisk.

Na wąską działkę

Nowoczesne

Domy letniskowe

Garaże

Budynki gospodarcze

Wyszukiwanie zaawansowane


Gotowe projekty domów - Zapraszamy


Katalog Budowlany


O serwisie www.projekty.domow.pl
Serwis www.projekty.domow.pl został stworzony w 2000r jako narzędzie mające pomóc Inwestorowi w wyborze gotowego projektu domu. Serwis od samego początku skupia pracownie projektowe i architektoniczne posiadające w swojej ofercie gotowe projekty domów jednorodzinnych. Przejrzysta lista pracowni pozwala dotrzeć Inwestorowi również do mniejszych, autorskich pracowni oferujących projekty powtarzalne. Mamy nadzieję, że serwis przyspieszy i ułatwi wybór projektu domu.

Inwestorom, którzy nie znaleźli dotąd wymarzonego gotowego projektu domu proponujemy rozwiązania "na miarę". Specjalnie dla nich przygotowany został dział prezentujący pracownie zajmujące się tworzeniem projektów indywidualnych. więcej...

Wybrane przez nas zagraniczne katalogi projektów przybliżą inne style architektoniczne, pozwolą zapoznać się z odmiennymi rozwiązaniami przestrzennymi stosowanymi w budownictwie jednorodzinnym, a może podsuną jakąś ciekawą koncepcję. więcej...

Jeśli masz już projekt może zainteresują Cię dział poświęcony pracowniom zajmujące się projektowaniem wnętrz i ogrodów. Prezentujemy firmy z całej Polski, na pewno któraś spełni Twoje marzenia.
Projektanci wnętrz...
Projektanci ogrodów...
Słownik pojęć architektonicznych i budowlanych.
Powrót do listy artykułów... 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z
Kalenica - najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w odróżnieniu od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw. kalenice narożne. Nazwa staropolska, pochodzi od czynności "skalania" czyli łączenia słomy maczanej w rozrobionej glinie i układanej na grzbiecie dachu w celu uzyskania większej szczelności strzechy.

Kamienica - miejski budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów, jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek).
Kamienice były podstawą miejskiego budownictwa mieszkaniowego od średniowiecza po drugą połową XX wieku. Obecnie w Polsce kamienice buduje się zazwyczaj jako plomby do istniejących już pierzei, kwartałów lub w czasie odbudowy zniszczonych starych miast (ma to miejsce na przykład w Elblągu, Kołobrzegu, Szczecinie, Głogowie). Określenie występuje od XV wieku, jest ono specyficzne dla Polski.

Kamień węgielny - w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany; również tradycyjne określenie dla położonego pierwszego kamienia, cegły rozpoczynającej budowę.

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych).

Klatka schodowa - to wydzielone ścianami z budynku lub dobudowane w postaci dobudówki, wieży pomieszczenie przeznaczone dla schodów. Początkowo schody kręte umieszczane były w wąskich wieżach. W okresie średniowiecza w zamkach klatka schodowa zaczyna przyjmować charakter reprezentacyjny stając się w okresie baroku bardzo dekoracyjnym elementem w pałacach. Klatka schodowa może być oświetlona światłem dziennym przez okna umieszczone w ścianach, świetliki lub latarnie na dachu.
Układ schodów w klatce schodowej, w zależności od ich kształtu w rzucie poziomym: schody proste jedno-, dwubiegowe, schody dwubiegowe powrotne, schody trój- lub czterobiegowe łamane, schody zabiegowe, schody wachlarzowe, schody kręte, schody rozdzielne (w kształcie litery T).

Katastrofa budowlana - nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- awaria instalacji.

Kleszcze (budownictwo) - w konstrukcjach drewnianych stężenie złożone z dwóch równoległych elementów. W wiązarach płatwiowo-kleszczowych - stężenie poziome łączące dwie sąsiednie ramy stolcowe (zob. stolec).

Kominek - nakryte palenisko zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego.

kondygnacja - pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma część budynku stanowiąca przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.

Korona muru - fragment muru wieńczący ścianę. Rozciąga się powyżej lica. Nad koroną może znajdować się gzyms

Koszt dachu - zagłębienie w dachu służące do odprowadzania wody opadowej,utworzone przez dwie przyległe lub przeciwległe połacie dachowe.

Kosztorys - dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Kota - w rysunku budowlanym oznaczenie położenia wysokościowego powierzchni, krawędzi lub punktów obiektu budowlanego.
Wysokość podaje się jako wymiar względny w metrach (i po przecinku centymetrach) ze znakiem + lub - w odniesieniu do poziomu oznaczanego +/- 0,00, najczęściej poziomu wykończonej posadzki parteru. Rzadziej (np. przy rysunkach detali) spotyka się odniesienie do poziomu danej kondygnacji. Koty stosuje się na rzutach i przekrojach, rzadziej na widokach elewacji. Na rysunku przekroju kota ma standardowo kształt trójkąta o poziomej podstawie i trzecim wierzchołku wskazującym mierzony punkt; oznaczenie koty na rzutach bywa różne. Zaczerniony symbol koty oznacza punkt dotyczący stanu surowego obiektu, zaś pusty - stanu wykończonego.

Kotew - (spotyka się też określenia ankier, ankra, kotwa, kołek lub łącznik). Obecnie stosowana do mocowania elementów konstrukcji do monolitycznego podłoża rzadziej podłoża z otworami takiego jak cegły kratówki lub pustaki stropowe, stopy słupa z fundamentem, wsporników lub belek do słupów lub ścian itp.
Dawniej pręt poziomy ściągający elementy konstrukcji, np. przeciwległe mury, słupy czy filary, chroniąc je przed rozchyleniem. Stosowany również przy sklepieniach. Przechodził na wylot przez spinany element, końce chronione są przed wysunięciem przy pomocy tzw. przewłoczki, często widocznej po zewnętrznej stronie konstrukcji.

Krokwie - elementy więźby dachowej. Występują jako drewniane belki pochyłe, podtrzymujące pokrycie dachowe. Przejmują obciążenia zewnętrzne i przekazują na murłaty a te na ściany zewnętrzne. Pracują na zginanie.
Źródło: Wikipedia
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Copyright©2000-2019 Projekty domów