Mapa | Linki | Kontakt Nowy!!! Katalog projektów gotowych
Katalog projektów gotowych
Polecane projekty

Promocje cenowe

Małe domy

Średnie domy

Duże domy

Domy parterowe

Domy z poddaszem

Domy piętrowe

Bez garażu

Z garażem 1-stanowisk.

Z garażem 2-stanowisk.

Na wąską działkę

Nowoczesne

Domy letniskowe

Garaże

Budynki gospodarcze

Wyszukiwanie zaawansowane


Gotowe projekty domów - Zapraszamy


Katalog Budowlany


O serwisie www.projekty.domow.pl
Serwis www.projekty.domow.pl został stworzony w 2000r jako narzędzie mające pomóc Inwestorowi w wyborze gotowego projektu domu. Serwis od samego początku skupia pracownie projektowe i architektoniczne posiadające w swojej ofercie gotowe projekty domów jednorodzinnych. Przejrzysta lista pracowni pozwala dotrzeć Inwestorowi również do mniejszych, autorskich pracowni oferujących projekty powtarzalne. Mamy nadzieję, że serwis przyspieszy i ułatwi wybór projektu domu.

Inwestorom, którzy nie znaleźli dotąd wymarzonego gotowego projektu domu proponujemy rozwiązania "na miarę". Specjalnie dla nich przygotowany został dział prezentujący pracownie zajmujące się tworzeniem projektów indywidualnych. więcej...

Wybrane przez nas zagraniczne katalogi projektów przybliżą inne style architektoniczne, pozwolą zapoznać się z odmiennymi rozwiązaniami przestrzennymi stosowanymi w budownictwie jednorodzinnym, a może podsuną jakąś ciekawą koncepcję. więcej...

Jeśli masz już projekt może zainteresują Cię dział poświęcony pracowniom zajmujące się projektowaniem wnętrz i ogrodów. Prezentujemy firmy z całej Polski, na pewno któraś spełni Twoje marzenia.
Projektanci wnętrz...
Projektanci ogrodów...
Słownik pojęć architektonicznych i budowlanych.
Powrót do listy artykułów... 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z
Dach - górna (najwyższa) część budynku, mająca za zadanie osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi. Składa się z konstrukcji nośnej, podkładu pod pokrycie i pokrycia. W budynkach tradycyjnych konstrukcję nośną dachu stanowi więźba dachowa, której rolę obecnie przejęły wiązary stalowe (kratownice), ew. żelbetowe lub łupiny żelbetowe. Może być pokryty słomą lub trzciną (strzecha) albo dachówką, gontem, łupkiem, blachą.

Dach czterospadowy - dach o dwóch połaciach podłużnych w kształcie trapezu i dwóch połaciach bocznych w kształcie trójkąta. Taki rodzaj dachu zwany jest także brogowym.

Dach dwuspadowy - dach o dwóch połaciach dachowych, ściany boczne w obrębie dachu zwane są szczytowymi. Linia wyznaczona przez zetknięcie się połaci dachu nazywana jest kalenicą.

Dach kopertowy namiotowy - dach o czterech połaciach w kształcie trójkąta zbiegających się w jednym punkcie (wierzchołku).

Dach mansardowy - dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Dach mansardowy może być dachem dwu- lub czterospadowym. François Mansart, francuski architekt okresu baroku, spopularyzował to rozwiązanie konstrukcyjne, wykorzystując poddasze jako część użytkową.
Rozróżniamy typy:
francuski - część dolna o spadku około 60°, część górna o spadku około 30°,
polski - posiada jednakowy spadek obu części,
krakowski - odmiana typu polskiego.

Dach pulpitowy - dach jednospadowy (o jednej połaci dachowej). Ściany boczne budynku zwane są szczytowymi, tylna ściana na wysokości poddasza nazywana jest ścianą pulpitową. Ściana ta, ze względów pożarowych może wystawać ponad dach.

Dachówki - wyrób budowlany o różnych kształtach i wymiarach używany do wykonywania pokryć dachowych. Do krycia kalenic i szczytów dachów stosuje się dachówki o odpowiednim kształcie zwane gąsiorami. Ze względu na rodzaj materiału użytego do produkcji dachówki dzielimy na ceramiczne, cementowe, szklane.

Dusza schodów - wolna przestrzeń pomiędzy dwoma biegami schodów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - dokument wydany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy nie zastępuje planu miejscowego w znaczeniu pełnienia funkcji aktu prawa miejscowego, ale jest dla organu architektoniczno-budowlanego dokumentowym wyznacznikiem dopuszczalności lokalizacji określonej inwestycji w określonym miejscu.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dom - przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych.

Dom pasywny - standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm.
Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań.
W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego, systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych.

Dranica - drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych. Ręcznie łupana deska z drewna iglastego. Wymiary dranicy: grubość: 3-5 cm, szerokość: 9-13 cm, długość: do 3 m.

Działka gruntu - niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąc część lub całość nieruchomości gruntowej.

Działka budowlana - teren zwykle nowo wytyczony, lub powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju (od domów jednorodzinnych, po bloki mieszkalne, domy handlowe, lub hipermarkety). Działkę budowlaną nabywa w zależności od przeznaczenia działki, osoba prywatna, deweloper (zwykle nabywa kompleks działek, pod zabudowę jedno- i wielorodzinną), firma prywatna lub miasto, albo gmina.

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) - szczelina celowo utworzona w konstrukcji architektonicznej. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia. Dylatacje dzielimy na konstrukcyjne, termiczne, technologiczne i przeciwdrganiowe.

Dziedziniec - wydzielona, niezadaszona przestrzeń w budynku lub zespole budynków. Dziedziniec pełnił niegdyś funkcje użytkowo-reprezentacyjne. Mógł być zamknięty - otoczony ze wszystkich stron, albo otwarty - przynajmniej jedna strona nie była zamknięta. Dziedzińce występowały w budownictwie świeckim i sakralnym. W zamkach były zamknięte krużgankami, a w pałacach - arkadowe, otoczone loggiami.
We współczesnej architekturze dziedzińce występują przy budynkach użyteczności publicznej i pełnią funkcję reprezentacyjną. Lokowane przy budynkach mieszkalnych podwórka są pozostałością dziedzińca i pełnią rolę użytkową.
Odmianami dziedzińca są atrium oraz wirydarz.

Dźwigar - element konstrukcyjny budynku - poziomy lub ukośny (np. dźwigar dachowy, stropowy), lub budowli (np. dźwigar mostowy stanowiący zazwyczaj przęsło mostu). W zależności od materiału użytego do wykonania, może to być: drewniany wiązar dachowy, stalowa kratownica, blachownica lub pojedynczy układ prętowy - np. belka stalowa o przekroju dwuteowym, żelbetowa kratownica lub belka o przekroju najczęściej dwuteowym o pasach równoległych albo nierównoległych (dźwigar trapezowy).

Źródło: Wikipedia
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Copyright©2000-2019 Projekty domów